Lezárult a „törtidőszak”

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy 2023. január 31-én véget ért a Nemzeti Program átmeneti végrehajtási időszaka. Az OMME által igénybe vehető (pl. monitoring, mézvizsgálatok, stb.) egyéb támogatási jogcímekkel együtt a teljes átmeneti időszak forrásigénye 1.119.339 EUR lett, ami a rendelkezésre álló keret 93%-a.

Mivel egyes jogcímeknél jelentős túligénylés keletkezett, ezért az OMME megtette a szükséges lépéseket a keretátcsoportosítás elvégzéséhez, aminek köszönhetően minden jogos támogatási igény kifizetésre kerül majd.

A méhészek által igénybe vett támogatási jogcímek kihasználtsága:

Jogcím Kihasználtság
OMME termelői mézesüveg 173%
Vándoroltatáshoz szükséges eszközök 66%
Méz és méhészeti termékek kinyeréséhez szükséges eszközök 92%
OMME zárszalag 50%
Vonalkód 145%