Méh állatjóléti támogatás – kifizetési kérelem benyújtása

Felhívjuk a Tisztelt Méhészek figyelmét, hogy:

A) amennyiben még nem rendelkeznek Támogatói okirattal és azt nem kapják meg legkésőbb a kérelem benyújtási időszakának végéig (2023.06.09.), vagy

B) a Támogatói okirat vonatkozásában kifogást nyújtanak be,

úgy a 2023. évi kifizetési kérelem benyújtása során az igényelni kívánt létszámot a korábbi, Támogatási kérelemben megadott méhcsaládszám alapján szíveskedjenek megadni!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak vége 2023.06.09., mely jogvesztő hatályú, ezen időpontot követően kifizetési kérelem nem nyújtható be.