Méhcsaládszám változás bejelentés

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a Nemzeti Program szempontjából az alábbi két dátumot kell figyelembe venni:

  1. A szeptember 30-át követő új tartási kezdettel a TIR nyílvántartásba bejelentett és nyílvántartásba vett tenyészetek és tartási helyek után támogatás nem igényelhető (tehát új méhészetek eddig jelentkezzenek be).
  2. Már meglévő tenyészetekben a méhcsaládszámot november 15-ig lehet módosítani az illetékes Hivatalnál. Fontos, hogy nem a Kormányhivatalhoz való beérkezést veszi figyelembe a Kincstár, hanem a tényleges TIR rendszerbe való bejegyzést, ezért kérjük azt vegyék figyelembe a méhészek, hogy a hivatalok leterheltsége miatt a tényleges adat bejegyzés akár két hetet is igénybe vehet.

FONTOS! A szokásos őszi monitoring vizsgálat során a méhegészségügyi felelős által feljegyzett méhcsaládszám nem kerül rögzítésre a TIR rendszerbe. A családszám változás bejelentéséért a méhész a felelős.

A méhcsaládszám változás bejelentése történhet

  • papír alapon: ebben az esetben a 2153-as nyomtatványt kell eljuttatni a helyileg illetékes Járási Állategészségügyi hivatalba személyesen vagy postai úton.
  • elektronikus úton a NÉBIH ügyfél profil rendszerén keresztűl: ITT, ennek a használatához segítséget nyújtunk ITT