Méhészeti vándorlások!

Tekintettel vándorlási szezon megkezdésére, szeretnénk felhívni a figyelmet az erre vonatkozó legfontosabb szabályokra (70/2003. FVM rendelet, 15/1969. MÉM rendelet, 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet)

  • Méheket vándoroltatni kizárólag érvényes állatorvosi igazolással lehet, melyet a hatósági állatorvos állít ki. Az igazolás a kiállítástól számított 7 napig érvényes, illetve folyamatos vándorlás esetén a vándorlás teljes idejére.
  • Községi zárlat alatt álló területre nem szabad vándorolni, illetve ha ez mégis megtörténik, a méhészet a zárlat ideje alatt nem vándorolhat tovább. Az esetleges zárlatokról célszerű előzetesen tájékozódni a területileg illetékes jegyzőnél, hatósági állatorvosnál vagy a megyei kormányhivatalok Állategészségügyi Osztályainál.
  • A méhészet letelepítését követő 72 órán belül köteles a méhész bejelentkezni az illetékes jegyzőnél a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 3. sz. mellékletében található „Bejelentő lap”-on, aki a „Bejelentő lap”-hoz tartozó „Igazoló szelvény” kitöltésével veszi tudomásul a bejelentést. A vándortanya elhagyását megelőző 72 órán belül kell a „Kijelentő Lap” kitöltésével bejelenteni a továbbvándorlást.
  • Vándorméhészetet 20 családnál nagyobb állandó méhészettől csak legalább 200 méter távolságra szabad elhelyezni. Ettől a szabálytól azonban az érdekeltek megegyezéssel eltérhetnek.
  • 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről 81. §-a értelmében a méhanyanevelő telep 5 km sugarú körzetében vándorméhészetet letelepíteni és 3 km sugarú körzetében új méhészetet vagy méhészeti telephelyet létesíteni a méhanyanevelő telep üzemeltetőjének hozzájárulásával lehetséges.
  • A vándortanyán a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.
  • Út közelében csak az út melletti vízelvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon kívül szabad méhészetet elhelyezni, úgy, hogy a röpnyílások az úttal ellentétes oldalra nyíljanak, illetve az úton a méhészettől jobbra és balra 50-50 méterre elhelyezett „Vigyázat méhek!” feliratú tábla figyelmeztessen.
  • A vándortanyán tartott méhcsaládokat is legalább 3 hetente át kell vizsgálni és bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségre utaló jelek, illetve bizonytalan jellegű elváltozások észlelése esetén a méhész haladéktalanul köteles értesíteni erről a méhegészségügyi felelőst vagy a hatósági állatorvost.
  • A járási hivatal köteles a működési területén letelepedett vándorméhészetek szúrópróbaszerű – a hatósági állatorvos által lefolytatott – ellenőrzését a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél vezetett nyilvántartás alapján megszervezni.
  • Kérjük a méhésztársak közreműködését az ellenőrzések lefolytatásában, hogy ezzel illetve a fenti szabályok betartatásával segítsék a méhbetegségek elleni hatékonyabb védekezést.