Mézvizsgálatok 2020/2021

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME), 57/2019. (XII. 14.) AM rendelete 18. „A kereskedelmi forgalomban kapható mézek vizsgálatának támogatása” jogcímének megfelelően, a 2020/2021-es támogatási időszakban is elvégeztette a közforgalomban lévő mézek fizikai-kémiai vizsgálatát, melynek eredményeit az alábbiakban adjuk közre.

Eredmények: Az idei évben az OMME 160 hazai és külföldi mézmintát vizsgáltatott meg. 2 részre bonthatjuk az eredményeket. Az 1. táblázatban a boltok polcairól levett mézek eredményei láthatóak. A nagy szupermarketek polcairól 35 mintát vettünk le. A 2. táblázatban a 2020-as évben termelőktől gyűjtött 126 db akác és vegyesméz minta eredményei kerültek. A 3. sz. táblázat a termelői akácmézek változó paramétereit tartalmazza fél éves bontásba.

Vizsgálati paraméterek

HMF:. A HMF méz cukortartalmának hő és tárolás hatására létrejövő bomlásának egyik terméke. Megmutatja, hogy a méz mennyire károsodott a feldolgozása során – legfőképpen a hőkezelés indikátora -, jól használható a tárolási idő meghatározásához. Az előírás az EU-ban termelt mézek esetében maximum 40 mg/kg értéket engedélyez.

Diasztáz: a méhek garatmirigyében termelődő enzim, ami a méhek mézhólyagjába jutva keveredik a begyűjtött nektárral, így kerül a mézbe. Az enzim az idő múlásával, illetve hő hatására inaktiválódik. A diasztáz mérőszáma az úgynevezett diasztáz egység, melynek minimuma, meg kell haladja a 8-as értéket. A jelenleg alkalmazott vizsgálatok bizonytalansága magas, a tárolási kísérletnél látható, hogy az egymást követő mérési eredmények nem egyértelműen mutatják a tendenciát- a diasztáz mérték csökkenését az idő előrehaladtával.

Fruktóz-glükóz tartalom: a mézek cukortartalma fontos minőségi szempont. A legfontosabb egyszerű cukrok a mézben: a fruktóz (gyümölcscukor) és a glükóz (szőlőcukor). A fruktóz-glükóz arányból (F/G) a mézek kristályosodási hajlamára lehet következtetni valamint fontos fajtaméz-jellemző paraméter. Például a legnagyobb átlagértéket a kristályosodásra legkevésbé hajlamos akácmézek mutatják, mivel az akácmézek fruktóz tartalma a legnagyobb és glükóz tartalma a legkisebb. Az európai kereskedelmi gyakorlatban az 1,45 alatti F/G értékkel bíró mézet nem tekintjük akácméznek. A fruktóz-glükóz összmennyisége (F+G) az előírásokban rögzített min. 60g/100g-nak kell lennie – az édesharmat mézek esetében alacsonyabb érték is megengedett.

Szacharóz-tartalom: A szacharóz (répacukor, nádcukor) összetett cukor, mely az enzimes bontás (invertálás) során alakul át egyszerű cukrokká, pl. a méz fő cukrait adó fruktóz-glükózzá. A szacharóz a mézben kisebb mértékben van jelen mint a nektárban, hiszen az invertálás során ennek mennyisége folyamatosan csökken, a mézben jelenlévő enzimek folyamatosan bontják. Éppen ezért a méz szacharóz tartalmából következtetni lehet a méz érettségére valamint annak valódiságára. A hatályos jogszabály mézekre általában 5 g/100 g határértéket ír elő, azonban egyes mézfajtákra kivételt tesz. ilyen mézfajta például az akácméz, amely esetében ez a határérték legfeljebb 10 g/100g lehet. Ennek oka, hogy a nagy tömegben virágzó és bőséges nektárt adó növények mézét a méhek nem tudják olyan mértékben átdolgozni, így ezen növények mézében magasabb a szacharóz értéke..

Pollen: utalhat a méz eredetére, de mivel a méz nektárból készül az utóbbi évek vizsgálatai bizonyítják hogy a kettő független egymástól, így alacsony pollen tartalmú akácméz is lehet magas f/g értékű.

Vizsgált termelői és bolti mézek eredményei ITT