Döntött az Európai Parlament: megváltozik a méz címkézése

Évek óta várt döntést hozott az Európai Parlament (EP). Az un. „reggeli irányelvek” elnevezésű jogszabály módosítási csomagban ugyanis elfogadták a méz címkézésével kapcsolatos módosítást, mely az üvegben lévő méz eredetének feltüntetésével van összefüggésben. Az irányelv felülvizsgálatának alapvető célja az volt, hogy a fogyasztók tájékozottabbak legyenek a kiüvegezett mézek származási helyéről illetően.

Az új szabályok értelmében a méz címkéjén szerepelnie kell a származási országnak. A mézcsomagolóknak fel kell sorolniuk az un. főcímkén, egyértelműen látható helyen (nem elrejtve azon, ill. nem az üveg hátsó oldalán lévő kis, un. másodlagos címkén) azokat az országokat, ahol az üvegben lévő mézet pergették. Olyan sorrendben kell felsorolni, amelyen mennyiségben felhasználták az adott országból a mézet, azaz a legtöbbet felhasznált méz országa kerül az első helyre.

Emellett nagyon fontos további döntése az EP-nek az, hogy a  szabályzás kitér egy uniós méz nyomon követhetőségi rendszer kidolgozására is. Egy szakértő csoportnak kell kidolgoznia –nyilván az új címkézési szabályok betartásának ellenőrzése végett – az uniós méz-termékpálya szereplői teljes nyomonkövetését. Továbbá kitér a jogszabály az uniós referencia laborok (JRC) munkájának segítésére annak érdekében, hogy minél előbb a legmagasabb szintű, leg-szofisztikáltabb akkreditált vizsgálatokat el lehessen elvégezni a mézhamisítás megállítása érdekében.

Ezeket a változtatásokat a tagállami kormányokból álló Tanácsnak is el kell fogadni. Miután ez megtörténik, a jogszabályt kihirdetik az EU Hivatalos Lapjában, majd 20 nappal később hatályba lép. Az új szabályokat az uniós országoknak a hatályba lépést követő két évben kell alkalmazniuk.