Kötelező a méhegészségügyi nyilvántartás vezetése!

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint, a következő probléma merült fel a helyszíni ellenőrzések során a KAP méhészeti támogatások (korábban Nemzeti Program) varroa atka, nozematózis, és egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés c. jogcímből támogatást kapott kérelmezők esetében:

A 25/2023. (VI. 26.) AM rendelet 31. § (11) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetén a kedvezményezett (azaz a méhész) köteles a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 76. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartást vezetni! A nyilvántartás hiánya, hiányossága a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül.

A 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 76. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

• a vásárolt, birtokolt, illetve alkalmazott gyógyszer nevét, mennyiségét, adagolását és
• az alkalmazás módját,
• a készítmény forgalmazójának nevét és címét,
• az alkalmazás időpontját és időtartamát,
• a kezelt állatok faját, számát és azonosító adatait, és
• az állatorvosi tájékoztatást, illetve az állatorvosi vények, megrendelők másodpéldányait.

A helyszíni ellenőrzések során előfordult, hogy a fenti nyilvántartás vagy nem volt vezetve vagy hiányos volt.

Figyelem! Nyomatékosan felhívjuk a méhésztársak figyelmét, hogy a korábban említett nyilvántartást, azaz a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 76. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartást mindenképpen vezetni kell, mivel a jelenlegi 10/2024. (III. 25.) AM rendelet 30. § 11) bekezdése kimondja, hogy a varroa atka, nozematózis, és egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatás esetén a kedvezményezett köteles a 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 76. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartást vezetni, a nyilvántartás hiánya, hiányossága a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül.

A Kincstár honlapján szereplő ügyfél tájékoztatóban szintén szerepel ez a fontos információ.