E-permetezési napló

2021. december elsején megjelent az agrárminiszter 45/2021. (XII. 1.) AM rendelete, amely módosítja a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet.

Ennek értelmében: „az  értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása, raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről, ideértve a  csávázott vetőmag vetését is, a  30.  § (1a)  bekezdése szerint vezetett vagy tartalmában annak megfelelő permetezési naplót vagy a  termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti gazdálkodási naplót (a  továbbiakban együtt: nyilvántartás) folyamatosan kell vezetni, és az utolsó bejegyzést követő 3 évig meg kell őrizni …. a permetezési naplót a NÉBIH elektronikus felületén kell vezetni…..nyilvántartást az adott növényvédő szeres kezelés vonatkozásában a munkavégzést megelőzően vagy azzal egyidejűleg kell kitölteni.”

Az e-permetezési naplóra – fent leírt – vonatkozó rész 2022. július 01-én lép hatályba.

A rendelet teljes szövege ITT olvasható.