Fontos jogszabály-módosítás!

Módosult „a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről” szóló 70/2003 (VI.27) FVM rendelet. A módosítások a 155/2023. (XII. 27.) AM rendeletben jelentek meg, mely IDE kattintva letölthető.

A változásokat az alábbiakban foglaljuk össze:

  • Az újonnan kezdett méhészkedést továbbra is a tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjénél, viszont a meglévő méhészet esetén a minden év február végéig történő bejelentést a továbbiakban nem kell megtenni. A méhészeti tevékenység befejezését jelenteni kell az illetékes jegyzőnél.
  • Ha a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a korábbi adatoktól eltérően a jelenleg hatályos rendelkezés alapján a méhész kötelessége a méhek tartási helyén egy legalább 40×30 cm nagyságú táblán már kizárólag a nevét, a méhészet tenyészetkódját és a telefonszámát jól látható módon feltüntetni. A rendelet azonban nem zárja ki a további adatközlést, csak a minimum információkat határozza meg.
  • A méhbetegségek felderítésére irányuló kötelező monitoring vizsgálat időpontja július 15 – október 15. közötti időpontokra módosult.
  • A korábbiaktól eltérően méhek elidegenítése, átköltöztetése, vándoroltatása esetén már nem a hatósági állatorvos, hanem a területileg illetékes méhegészségügyi felelős állít ki egészségügyi igazolást, mely igazolás a korábbiakkal egyező módon a kiállítást követő 7 napig, illetve folyamatos vándorlás esetén annak egész időtartamára érvényes. A módosítás szerint a vizsgálat díjköteles, azonban sem jelen rendelet, sem külön jogszabály nem rendelkezik a díj mértékéről, illetve arról, hogy a költségeket a vizsgálatot kérő méhész, vagy a méhegészségügyi felelőssel szerződésben álló Kormányhivatal viseli. A kérdés tisztázása miatt levélben fordultunk az Agrárminisztériumhoz, a válasz megérkezését követően tájékoztatni fogjuk a méhésztársakat.
  • Méhek vándoroltatása esetén a korábbiaktól eltérően a be- és kijelentés a személyes és ajánlott levélként történő teljesítés mellett történhet elektronikus úton is.
  • Egyszerűbben hozzáférhető lesz bárki számára a zárlat alatt lévő területek listája,  helyi zárlat alá vont fertőzött méhészet WGS’84 formátumú GPS koordinátáit és a helyi zárlat elrendeléséről szóló határozatot a járási hivatal megküldi a NÉBIH-nek, amely a zárlat alatt álló területről a honlapján elérhető nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján térképes formában közzétesz.
  • Változás, hogy  enyhébb költésrothadás megbetegedés megállapítását követően a helyi zárlat alatt álló méhészet valamennyi beteg méhcsaládját a járási főállatorvos leölésre vonatkozó határozata alapján – állami kártalanítás mellett – le kell ölni. A betegség felszámolása érdekében végzett leöletés során a 23. §-ban foglaltak alapján kell eljárni, amely a nyúlós költésrothadás esetén is előírja a leöletés feltételeit és a méhcsaládszám, illetve a beteg családok arányában a teendőket.