Küldöttgyűlés és OV időpontja

Tájékoztatjuk tagszervezeteink vezetőit, küldötteit, valamint a tagságot, hogy Egyesületünk Országos Vezetőségi ülése várhatóan 2022. október 16-án, Küldöttgyűlése 2022. november 06-án kerül megrendezésre. Természetesen az Elnökség folyamatosan nyomon fogja követni az esetlegesen elrendelt járványügyi intézkedéseket, és azoknak megfelelően fog eljárni. A rendezvények helyszínének a Lurdy Házat jelölte ki Elnökségünk.

Kérjük tagszervezeteink vezetőit, hogy szíveskedjenek Központi Irodánknak megküldeni tagszervezetük küldötteinek nevét, postacímét, e-mail-es és telefonos elérhetőségét.

Kérjük továbbá, hogy ahol az elnök személyében változás következett be, a választásról szóló jegyzőkönyv, vagy a bejegyzésről szóló határozat mellékelésével szíveskedjen megküldeni az új elnök nevét, lakcímét, elérhetőségeit.