Módosulnak a szakcikk pályázat feltételei

Tájékoztatjuk a méhésztársakat, hogy az OMME és a Méhészújság által korábban meghirdetett szakcikk pályázat feltételei az alábbiak szerint módosulnak:

A jelentkezés felső korhatára: 40 év

  1. kategória: 18-tól 28. éves korig (a 28. életév betöltésének évével bezárólag).
  2. kategória: 29-től 40 éves korig (a 40. életév betöltésének évével bezárólag).

A jelentkezés határideje: 2024.07.05.

Az alábbiakban olvashatják a módosított pályázati felhívást:

Méhészújság szerkesztősége és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület több fiatal szerzőt kíván megnyerni a méhész szakmából a szaklapunkban való megjelenésre. Ezért szakcikkpályázatot hirdetünk a tágabban értelmezett méhészeti gyakorlat, méhegészségügy, méhlegelő-javítás/fejlesztés és a méhekkel kapcsolatos biológiai, ökológiai, illetve egyéb tudományos kutatások témakörében.

A jelen a jövőben fog múlttá nemesedni. Jövőbeli méhésztársaink azokból a tapasztalatokból meríthetnek majd tudást, amit a jelenkor szakemberei papírra vetnek. Így volt ez méhész elődeink idejében is, gondoljunk csak például Örösi Pál Zoltán munkásságára. Ahogyan régen, úgy ma is szükség van olyanokra, akik leírják és széles körben megosztják tudásukat.

Nem kizárólag több évtizedes méhész szakmai pályafutást követően születhetnek megjelenésre, közlésre érdemes írások. A fiatal szakemberek nyitott szemlélete sok esetben lehet előremutató, építő jellegű. Kifejezett célunk, hogy már fiatal korban kialakuljon az írásos szakmai közlések iránti igény és törekvés, s ezzel tovább folytatódjon a fiatal szakemberek és egyesületünk közötti kapcsolatrendszer fejlődése.

A szakcikkpályázat részletei

Elsősorban saját tapasztalatokon vagy kutatásokon alapuló közleményeket várunk, ezek lehetnek TDK-dolgozatok, szakdolgozatok, diplomamunkák fejezetei, önálló eredményeket bemutató írások vagy színvonalas szakirodalmi feldolgozások.

A pályaműveket két kategóriában (korosztályban) tervezzük értékelni:

  1. kategória: 18-tól 28. éves korig (a 28. életév betöltésének évével bezárólag).
  2. kategória: 29-től 40 éves korig (a 40. életév betöltésének évével bezárólag).

A szóközökkel együtt legalább 8500legfeljebb 20 000 karakter terjedelmű, magyar nyelvű kéziratokat (Word-dokumentum formátumban) a legalább full HD (1920×1080 px) felbontású, éles, jpg-formátumú, jogtiszta (lehetőség szerint saját készítésű) fényképekkel és egyéb ábrákkal (grafikonok, diagramok Excel-formátumban) együtt a Méhészújság főszerkesztőjének kell eljuttatni.

E-mail: meheszujsag@omme.hu

Beérkezési határidő: 2024. augusztus 10.

Az e-mail tárgyaként kérjük beírni: OMME Szakcikkpályázat – 2024

A kézirat elején kérjük feltüntetni a szerző (vagy szerzők) születési évét, foglalkozását, munkahelyét és e-mail-címét, illetve azt, hogy az adott kéziratot az OMME szakcikkpályázatában kívánja megmérettetni. A kézirat végére kérjük beszerkeszteni az ábraaláírások listáját.

Többszerzős írások is beadhatók, de a legidősebb szerző életkora sem haladhatja meg a 2. kategória felső korhatárát. Ezeket a pályaműveket mindig a legidősebb szerző életkorának megfelelő kategóriában bíráljuk el.

Az ismeretterjesztés céljait szolgáló, közérthető megfogalmazás fontos értékelési szempont! Ezért kérjük a szerzőket, hogy tartózkodjanak a szükségtelen (magyarul megfelelően kifejezhető) idegen szavak használatától. Fontos továbbá hangsúlyozni, hogy nem irodalmi, hanem szakcikkpályázatról van szó, azaz kifejezetten szakmai vonatkozású tudományos, szakmai ismeretterjesztő jellegű, illetve gyakorlati tapasztalatokat bemutató munkákat várunk.

A pályaművek témája kötetlen, de mindenképpen kapcsolódjanak a tágabban értelmezett méhészettel kapcsolatos szakterületekhez (méhegészségügy, méhészettörténet, méhanyanevelés, méhtenyésztés, méhbiológia, méhlegelő és méhes beporzás, méhészeti technológia, méhészeti termékek és eszközfejlesztés stb.).

A pályázati részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, így a részvételi szándékot 2024. július 05-ig kérjük előzetesen jelezni a Méhészújság főszerkesztőjének e-mail-címén (meheszujsag@omme.hu), a név, életkor, munkahely vagy tanulmányi intézmény, végzettség és beosztás (ha van) és a közvetlen elérhetőségek (e-mail-cím, mobilszám) megadásával! Többszerzős pályamű esetén a szerzőtársak fenti adatait is kérjük megadni!

A beküldött kéziratokat az OMME elnöksége által felkért szakmai zsűri értékeli, és az egyes kategóriákba sorolható kéziratok száma, illetve színvonala alapján meghatározott mértékben jutalmazza. Pályaműdíjakat alapesetben, kategóriánként az I–III. helyezettek nyernek, ez azonban az adott kategóriákban beérkezett pályázatok száma és színvonala alapján változhat.

Az I. helyezettek 50 000 forint, a II. helyezettek 30 000 forint, míg a III. helyezettek 20 000 forint díjban részesülnek.

A díjakat 2024 őszén, az OMME évzáró küldöttgyűlésének nyilvánossága előtt adjuk át. A díjazott munkák a Méhészújságban is megjelennek.

A Méhészújság szerkesztősége

Országos Magyar Méhészeti Egyesület