Tavaszi Küldöttgyűlés

Az OMME 2023. március 26-án, vasárnap tartotta tavaszi Küldöttgyűlését, amelyen a küldöttek 70%-a, 182 fő vett részt. Az ülést az Elnökség tagja, Simonné Venter Éva nyitotta meg, aki az idevonatkozó törvényben leírtakat betartva, a határozatképesség megállapítását követően, a jegyzőkönyvvezetőt, annak hitelesítőit valamint a Szavazatszámláló Bizottság tagjait szavaztatta meg. A szokásostól eltérő módon, 8 fő került megválasztásra a Szavazatszámláló Bizottságba, mivel a Magyar Méhészeti Nemzeti Programmal (NP) kapcsolatos napirendi pontban – a várhatóan nagyobb számú szavazás miatt – praktikus volt a szavazatok minél gyorsabb számlálása. Az Elnökség javaslatára az ülés levezető elnökének Dr. Rusvai Miklós általános elnökhelyettest választották meg a küldöttek.

A munka megkezdése előtt a korábban jóváhagyott kitüntetések átadására került sor. „Kiváló Méhész” oklevelet kapott Szabó József és Sponga István, „Magyar Méhészetért Emlékérem” kitüntetésben részesült Kovács Ottó, Dr. Cserényi Péter és Herr János méhésztársunk. A kitüntetéseket Dr. Rusvai Miklós, Dr. Hegedűs Dénes és Dr. Bónai András elnökhelyettesek adták át.

A Küldöttgyűlés megkezdésekor Dr. Rusvai Miklós ismertette, hogy a küldöttek a meghívót, valamint az egyes napirendi pontok felkészítő anyagait, többek között az OMME 2022. évről szóló beszámolóját időben megkapták. A napirendi pontok ismertetésekor a Küldöttgyűlés módosított azok sorrendjén, így a mézpiaci helyzettel kapcsolatos napirendi pontot előre hozva, 5. napirendi pontként tárgyalta a testület.

Az ülés első felében Bross Péter elnök úr ismertette a 2022. évi Beszámolóval kapcsolatos főbb információkat és adatokat, valamint röviden az OMME 2022. évi tevékenységét. A pénzügyi beszámoló alapján megállapítható, hogy az OMME vagyoni helyzete 2022. évben is stabil volt, az egyesület vagyona 2021. évhez viszonyítva 6 millió forinttal növekedett. Az egyszerűsített éves pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés, valamint a 2023. évi pénzügyi terv tekintetében a küldöttek csak az Ellenőrző Bizottság beszámolója után szavazhattak. A bizottság elnöke, Mészáros János elfogadásra javasolta az OMME 2022. évi pénzügyi beszámolóját. A Küldöttgyűlés az 1. napirendi pont beszámolóit, valamint 2. napirendi pontban megjelölt Ellenőrző Bizottsági beszámolót egyhangúlag – a 2023. évi pénzügyi- és munkaterv esetében 1 fő tartózkodásával – elfogadta.

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság elnöke, Rádi Tibor is beszámolt az elmúlt esztendőről a következő napirendi pontban. Elnök Úr beszámolója szerint egy ügyben kellett eljárnia a bizottságnak, valamint számtalan telefonos megkeresést is kaptak. A Bizottság beszámolóját a Küldöttgyűlés egyhangúlag jóváhagyta.

A 4. napirendi ponttal folytatódott a testület a munkája – amely egyben az egyik legfontosabb, és leghosszabb napirend is volt – a 2024-től induló Magyar Méhészeti Nemzeti Program részletes megtárgyalásával. A napirend megtartására a levezető elnök Horváth Gábor vezető szaktanácsadót kérte fel. Az első szavazás során a Küldöttgyűlés többsége igennel szavazott arra, hogy a módosítások elsődleges célja a „gyógyszer-cukor” támogatás keretösszegének, így a méhcsaládonkénti támogatás összegének növelése legyen. Ez csak úgy lehetséges, hogy meglévő jogcímekből történik meg a keretátcsoportosítás, illetve a keretösszeg csökkentés. A további szavazások alapját a korábban az Elnökség álláspontját tartalmazó, felkészítő anyagban foglaltak jelentették. A napirendi pont előadója pontról-pontra haladt az egyes jogcímek között, közölve az Elnökség javaslatait. A gyógyszer-cukor támogatás (Varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása) keretösszegének növelése érdekében a testület tagjai az alábbi határozatokat hozták:

- jóváhagyták, hogy a „Méhegészségügyi ismeretek” c. kiadvány kizárólag digitális formában jelenjen meg a jövőben;

- elutasította, hogy a „Méhészújság” kizárólag digitálisan jelenjen meg;

- elutasította, hogy az elméleti ismeretterjesztő előadások esetében a kötelező létszám 20 főről 30 főre emelkedjen;

- elfogadta, hogy a bemutatóméhészetek látogatásának támogatása megszűnjön (Természetesen, a bemutató méhészetek hálózata továbbra is rendelkezésre áll, azonban az esetleges kirándulásokat saját forrásból kell finanszírozni.)

- elfogadta, hogy a „Méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása” jogcím keretében kizárólag mézpergető, melegkéses fedelezőgép és viaszolvasztó vásárlása legyen támogatható azzal, hogy az OMME Elnöksége a későbbiekben felülvizsgálja a támogatások igénybevételéhez szükséges méhcsaládok minimális számát;

- jóváhagyta, hogy a korábbi „500 forintos” támogatási jogcímre fordított forrásösszeg beépüljön a gyógyszer-cukor támogatásba azzal, hogy a jogcímben korábban igényelhető kaptár, keretléc, viaszcsere, méhlegelő növény, ózongenerátor támogatási lehetősége megszűnjön;

- jóváhagyta, hogy a higiénikus aljdeszkára igénybe vehető támogatás továbbra is változatlan formában rendelkezésre álljon;

- jóváhagyta, hogy a „Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása” jogcím keretében az egyes támogatott eszközök listája változatlan maradjon, de azzal, hogy a jogcím keretösszegének 30 %-os csökkentését javasolja az OMME, valamint az Elnökség vizsgálja felül a támogatások igénybevételéhez szükséges méhcsaládok minimális számát;

- elutasította, hogy a „Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat” kiadvány kizárólag digitális formában jelenjen meg.

A kimerítő napirendi pont után egy kisebb szünet következett az ülésen. Ezt követően a megváltoztatott napirendnek megfelelően a „Mézpiaci információk” című napirendi pont következett. A téma előadására a levezető elnök Bross Péter elnök urat kérte fel, aki egy kivetített előadási anyagon mutatta be a piaci jellemzőket és szélsőségeket, illetve az Európai Bizottság a „Kaptárakból” elnevezésű, másfél éve elkezdett összehangolt mézvizsgálatának eredményeit. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a jelenlegi, globális mézpiaci problémák rendkívül hátrányosan érintik a termelőket, vagyis a méhészeket, illetve vissza kell szorítani a hamisított mézek beáramlását az Európai Unióba. A küldöttek tájékozódó szavazáson egyetértettek abban, hogy az európai méhészekkel közösen kellene egy tüntetést szervezni Brüsszelbe, illetve a helyszínek és célok pontos átgondolása után, idehaza is. Az Egyesület antidömping eljárás indítását fogja kezdeményezni az uniós szerveknél.

Ezt követően az OMME elmúlt időszakban elvégzett munkájáról számolt be Bross Péter elnök úr, Petneházy Antal elnökségi tag, Dr. Pungor Adrián hivatalvezető, és Huller Dániel nemzeti program koordinátor. Az előadások keretében az év elején benyújtott beszámolókról, a mézborral kapcsolatos agrárminisztériumi egyeztetésről, az OMME vagyonbiztosításáról, valamint a méh állatjóléti támogatásról tájékozódhattak a küldöttek.

Az ülés folytatásaként, a következő napirendi pontban Botos Péter, az OMME Magyarország Kft. ügyvezetője számolt be a 2022-es év főbb eseményeiről, illetve adatairól. A Kft. fennállása óta, minden tekintetben az egyik legsikeresebb év mögött áll. Az adózott eredménye 25 millió forint lett, amelyből az Elnökség döntése alapján – a mézeshordók előfinanszírozása céljából – a Kft. eredménytartalékot képez. Kihirdetésre került az mézeshordók beszerzésének módja is, amelyet a Kft. fog lebonyolítani a méhészek számára várhatóan április első hetében.

Az ülés folytatásaként három méhésztársunk „Magyar Méhészetért Emlékérem” kitüntetéséről döntöttek a küldöttek, ezzel elismerve Simonné Botos Andrea, Antalka István és Lukács Csaba méhészekért végzett önzetlen munkáját.

Az Egyebek napirendi pont keretén belül a küldöttek közül többen kifejezték azt a szándékukat, hogy az őszi Küldöttgyűlésen mindenképpen tárgyalni kell a nem önálló szervezetekről, valamint a tagdíjak összegéről is. Az ülés késő délután, 17 óra után ért véget.

Az Elnökség köszöni az iroda munkatársainak az egész napos fáradozásaikat, illetve köszönet minden Küldöttnek, akik szabadidejüket feláldozva részt vettek a tavaszi Küldöttgyűlésen!