Új rendelet szabályozza és segíti a kistermelők tevékenységét 2023. november 24-től

2023. november 24-én hatályba lépett a  kis mennyiségű, helyi és marginális élelmiszer-előállítás és értékesítés higiéniai feltételeiről szóló 60/2023. (XI. 15.) AM rendelet, ezzel egy időben több, kis mennyiségben előállított élelmiszerrel kapcsolatos jogszabály, többek között a méhészek által ismert, a kistermelői élelmiszer előállítás és forgalomba hozatal szabályairól szóló 52/2010 FVM rendelet is hatályát vesztette.

Az új jogszabályban a korábbi kistermelői rendeletben biztosított lehetőségek -a már meglévő kedvezmények megmaradása mellett- tovább bővültek. Az újonnan megkezdett, vagy módosított tevékenységet továbbra is az élelmiszer-előállító tevékenység helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnál kell bejelenteni. A továbbiakban két mennyiségi kategóriát különböztet meg a rendelet, az első kategóriában megmaradt az évente 5.000. kg méz, méhészeti termék előállításának és forgalomba hozatalának felső mennyiségi korlátja, mint az ahogy korábban is volt, viszont a rendelet szerinti II. kategóriában a kistermelő évente 15.000. kg mézet és méhészeti terméket állíthat elő és hozhat forgalomba.

I. Kategória II. Kategória
1. Alaptermék vagy élelmiszer és a hozzá kapcsolódó tevékenység megnevezése Adott naptári héten előállítható maximális mennyiség Adott naptári évben előállítható maximális mennyiség* Adott naptári héten előállítható maximális mennyiség Adott naptári évben előállítható maximális mennyiség*
11. Méz és egyéb méhészeti termék értékesítése Együttesen 5 000 kg Együttesen 15 000 kg

 

Az I. kategória szerinti kis mennyiségű, saját maga által megtermelt alaptermék, illetve összegyűjtött vadon termő alaptermék értékesítését, a megtermelt alaptermékből, illetve összegyűjtött vadon termő alaptermékből, valamint az adott élelmiszer előállításához szükséges egyéb olyan vásárolt összetevőből, amelynek kistermelő általi megtermelése észszerűen nem elvárható, élelmiszer előállítását és értékesítését, továbbá a II. kategória szerinti kis mennyiségben saját maga által megtermelt alaptermékből vagy saját maga által megtermelt alaptermékből és hazai előállítású, vásárolt alaptermékből, valamint egyéb vásárolt összetevőből élelmiszer előállítását és értékesítését végezheti, tehát II. kategória esetében lehetőség van vásárolt alapterméket, alapanyagot is felhasználni a kistermelő által előállított termékben.

Állati eredetű alap-, feldolgozatlan és feldolgozott termék (a méz is ilyen) forgalomba hozatala esetén továbbra is előírja a szabályozás  hatósági állatorvosi bizonyítvány beszerzési kötelezettséget  amely bizonyítvány a kiállítástól számított 1 évig hatályos.

A már meglévő kistermelői regisztrációval rendelkező méhészeknek  nem szükséges az új rendelet szerinti bejelentést megtenniük, továbbra is folytathatják tevékenységüket. Természetesen ez csak az I-es kategória szerinti mennyiség előállítására vonatkozik, ha II-es kategória szerinti mennyiséget szeretne előállítani egy már meglévő regisztrációval rendelkező kistermelő, akkor azt már be kell jelentenie a járási hivatalnál.

Amennyiben a korábban hatályos  52/2010 FVM rendelet 5. § (4)-(6) bekezdései szerinti hatósági állatorvosi bizonyítvány érvényessége a 60/2023 AM rendelet hatályba lépését követően jár le, akkor a kistermelőnek a bizonyítvány lejáratakor kell azt meghosszabbítania.

  Fontos változás, hogy a  kistermelő az élelmiszer-előállítás során előállítási részfolyamatot más élelmiszer-vállalkozással is  elvégeztethet, a nyomonkövethetőség biztosításával.

A kistermelő a kistermelői élelmiszert

  • a végső fogyasztónak
  • gazdasága helyén,
  • Magyarország területén működő helyi termelői piacon, piacon, vásáron, alkalmi rendezvényen és engedélyezett ideiglenes árusítóhelyen,
  • csomagküldő kereskedelem útján, a hűtést igénylő élelmiszerek kivételével,
  • átadóponton és automatából, továbbá
  • kiskereskedelmi és vendéglátó-ipari létesítménynek értékesítheti.

A rendelet szerinti fontos változás az átadóponton, automatából, valamint a csomagküldő kereskedelem útján történő értékesítés lehetősége a kistermelőknek.

A II. kategória szerinti mennyiségben történő élelmiszer-előállítás esetén az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről szóló 34/2018 (XII.3.) AM rendelet szerint az adott tevékenységhez szükséges, a legalább a mikrovállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozásra az adott tevékenységhez előírt minimális élelmiszeripari szakképesítés, szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakma, szakképzettség vagy rész-szakképesítés megszerzésére vonatkozó kötelezettség teljesítését köteles igazolni a kistermelő. A hivatkozott rendelet méz feldolgozás tekintetében nem tartalmaz információkat a szükséges végzettségről, azonban végzettség hiányában 5 év releváns területen szerzett gyakorlati időt is megenged.

Ha a kistermelő a II. kategória szerinti mennyiségben kíván alapterméket, illetve élelmiszert előállítani, és ezt a rendelet hatálybalépését követő 180 napon belül bejelenti a járási hivatalnak , a 34/2018. (XII. 3.) AM rendeletben a legalább a mikrovállalkozás méretű élelmiszer-vállalkozásra az adott tevékenységhez előírt minimális élelmiszeripari szakképesítés, szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakma, szakképzettség vagy rész-szakképesítés megszerzésére vonatkozó kötelezettséget a bejelentést követő egy éven belül kell teljesítenie.

 

Annak tisztázására, hogy a jogalkotó szándéka szerint méz és méhészeti termék II. kategória szerinti feldolgozása esetén mi az irányadó a méhészeknek, írásban megkérdeztük az Agrárminisztériumot, de lapzártáig nem érkezett válasz. A méhésztársakat a következő lapszámban fogjuk tájékoztatni.

Változás annak a körében, és szabályozásában, hogy ki árulhat a kistermelővel, ez a továbbiakban az alábbiak szerint alakul:  Ha a kistermelő természetes személy, kistermelői élelmiszer termelését, előállítását és értékesítését

- a kistermelő,

-  a kistermelő hozzátartozója,

-  a kistermelővel egy háztartásban élő személy, továbbá

-  a kistermelő alkalmazottja végezheti.

Ha a kistermelő az általa előállított élelmiszert előrecsomagoltan értékesíti, be kell tartania – a tápértékjelölés kivételével – az élelmiszerek tájékoztatásáról szóló európai uniós jogi aktusokban és az Élelmiszertörvény (2008. évi XLVI. törvény) végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott jelölési követelményeket. A csomagoláson továbbra is fel kell tüntetni továbbá az élelmiszer megnevezése előtt a „kistermelői” vagy méz és egyéb méhészeti termék esetében a „termelői” jelzőt.

Kistermelői élelmiszer termelésére, előállítására és értékesítésére vonatkozó követelmények az I. kategóriánál nem változtak, azonban a II. kategória esetében az alábbi kiegészítő higiéniai követelményeknek kell eleget tennie a kistermelőnek:

 

Kistermelői élelmiszer termelésére, előállítására és értékesítésére vonatkozó követelmények

Általános higiéniai követelmények

- Az élelmiszer-előállításhoz legalább egy helyiséget – amely célra felhasználható elsődlegesen magánlakóház részét képező, de forgalomba hozatal céljából élelmiszerek rendszeres kezelésére, tárolására használt helyiség is, időbeni elkülönítés mellett –, illetve a szükséges kiegészítő helyiségeket biztosítani kell.

-  A termelés és feldolgozás során használt helyiségeket, berendezéseket, eszközöket, tárolókat, ládákat, járműveket tisztítani, szükség szerint fertőtleníteni kell. A berendezéseket, eszközöket, tárolókat kizárólag élelmiszer kezelésére, előállítására lehet használni.

- Élelmiszert csak tiszta, szükség szerint fertőtlenített, az adott élelmiszer csomagolására megfelelő csomagolóanyagban, edényzetben tartva, tárolva lehet árusítani. A feldolgozott élelmiszer csomagolására újrafelhasznált csomagolóanyag az értékesítés során nem alkalmazható.

- Az elsődleges termeléshez és az ehhez kapcsolódó műveletekhez ivóvíz minőségű vízzel történő kézmosási lehetőséget, a feldolgozáshoz, élelmiszer-előállításhoz ivóvíz minőségű hideg-meleg folyóvizet biztosítani kell.

-  Az élelmiszereket védeni kell a szennyeződésekkel szemben. A kistermelőnek a vágásra, termelésre szánt állatokat és azok környezetét tisztán kell tartani.

-  Az élelmiszer előállításával és forgalmazásával csak olyan személy foglalkozhat, aki rendelkezik a közfogyasztásra szánt élelmiszer előállításával, valamint forgalmazásával foglalkozó személy részére a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben előírt vizsgálatról érvényes igazolással.

- A tudottan vagy feltehetően élelmiszerrel is átvihető betegségben szenvedő személyek, valamint azon személyek, akiknek elfertőződött sebeik, bőrfertőzésük, lázas megbetegedésük vagy lázzal járó torokfájásuk, hasmenésük van, illetve akik füléből, szeméből, orrából váladék ürül, nem dolgozhatnak olyan helyen, ahol élelmiszerekkel foglalkoznak, és ahol bármilyen kis esély is van arra, hogy az élelmiszerek közvetlenül vagy közvetetten kórokozó mikroorganizmusokkal szennyeződjenek.

- Az állati kártevők ellen hatékony módon védekezni kell.

-  A hulladékot és a szennyvizet úgy kell tárolni és kezelni, hogy megakadályozzák az alaptermék, az élelmiszerek, valamint a környezet szennyeződését.

Kiegészítő higiéniai követelmények a 3. melléklet szerinti II. mennyiségi kategória esetén

- Ha a kistermelő által az elsődleges termelés, az alaptermékek kezelése, valamint az élelmiszer előállítása során keletkezett termék mennyisége a 3. mellékletben meghatározott II. mennyiségi kategóriába esik, az általános higiéniai követelményeken túl a következő követelmények teljesítése szükséges:

-  Az élelmiszer-előállításhoz külön, kizárólag erre a célra használt helyiséget, valamint a szükséges kiegészítő helyiségeket biztosítani kell.

-  Az élelmiszer-előállításhoz használt helyiségek padozatát és falazatát mosható, fertőtleníthető burkolattal kell ellátni.

-  Minden élelmiszer kezelésére szolgáló helyiséget hideg-meleg, ivóvíz minőségű vízzel ellátott kézmosó-berendezéssel kell felszerelni.

-  Az élelmiszer-előállításra szolgáló helyiségben hideg-meleg, ivóvíz minőségű vízzel ellátott mosogatási lehetőséget kell biztosítani.

-  A mosogatáshoz fertőtlenítő hatású mosogatószert kell használni.

- Az alap-, köztes- és késztermékeket megfelelő körülmények között kell tárolni, amely megakadályozza káros bomlásukat, keresztszennyeződésüket. A hűtést igénylő élelmiszerek tárolására megfelelő hűtőkapacitással kell rendelkezni. Adott esetben az előállításhoz használt helyiség megfelelő hűtéséről is gondoskodni kell.

-  Alkalmazott foglalkoztatása esetén öltöző és szociális helyiség biztosítása szükséges.

- Az előállítás helye szerint illetékes járási hivatal által jóváhagyott mintavételi terv – mintaszám és mintavételi gyakoriság – szerint Salmonella jelenlétére, valamint Listeria monocitogenes jelenlétére és mennyiségére irányuló mikrobiológiai vizsgálatot kell végeztetni a közvetlen fogyasztásra szánt állati eredetű és a nem állati eredetű élelmiszerek esetében.

- A kistermelő egyszerűsített HACCP dokumentációt vezet, amelyben a nem megfelelőségeket, valamint a helyesbítő intézkedéseket rögzíti.