2020. évi beszámoló az Országos Magyar Méhészeti Egyesület munkájáról

Tájékoztatjuk a tisztelt méhésztársakat, hogy elkészült Egyesületünk 2020. évi Beszámolója. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján elnökségünk az alábbi napirendi pontokban szavazott:

1. OMME 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása – egyhangúlag elfogadva

2. OMME 2020. évi egyszerűsített éves pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása – egyhangúlag elfogadva

3. OMME 2021. évi pénzügyi tervének jóváhagyása – egyhangúlag elfogadva

4. OMME 2021. évi munkatervének jóváhagyása – egyhangúlag elfogadva

A fenti napirendi pontokban történő döntéshozatal Egyesületünk beszámolási kötelezettségeinek teljesítése, valamint szervezetünk zavartalan működésének biztosítása érdekében elengedhetetlen volt.

Az Elnökség által meghozott határozat a Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint a Küldöttgyűlés határozatának minősül, és végrehajtható. Ez alapján a szükséges dokumentumok benyújtásra kerülnek az Országos Bírói Hivatalba, ezzel -az elfogadott beszámolókkal- teljesítjük beszámolási kötelezettségünket.

Tájékoztatjuk a tisztelt küldötteket, hogy a Korm. rendelet 5§. (7) bekezdése szerint: „Az (1) bekezdés szerint meghozott döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a korábbi döntést megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.“

A fentiek alapján, amikor már lehet Küldöttgyűlést összehívni, napirendre fogjuk tűzni a 2020-as év lezárását. Az elfogadott dokumentumokat elektronikus úton megküldtük a Küldöttgyűlés tagjainak, illetve a Küldöttgyűlést megelőzően ismételten elektronikus úton kiküldésre fognak kerülni.

Letöltés: 2020. évi beszámoló az Országos Magyar Méhészeti Egyesület munkájáról