Méhanya támogatás!

A támogatás végrehajtási időszakonként legfeljebb egy alkalommal,

 • legfeljebb a nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzott, petéző méhanyára;
 • legfeljebb a nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-a 50%-ának megfelelő számú párzatlan méhanyára;
 • legfeljebb a nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-ának megfelelő számú anyabölcsőre; vagy
 • legfeljebb a nyilvántartott méhcsaládállomány 120%-ának mértékéig a tenyészanyag tetszőleges kombinációjára, a fenti pontok feltételeinek figyelembevételévelvehető igénybe.

  A támogatás mértéke kifizetési kérelmenként:

  • párzott, petéző méhanyánként legfeljebb 1600 forint;
  • párzatlan anyánként és anyabölcsőnként 650 forint.

  A kérelmezőnek a megvásárolt párzott, petéző méhanya, párzatlan méhanya, illetve anyabölcső eredeti származási igazolását három évig meg kell őriznie.

A kérelemhez kötelező csatolni:

 A megvásárolt párzott, petéző méhanya, párzatlan méhanya, vagy anyabölcső származási igazolásának másolati példányát

Beadási segítség ITT.