Mezőgazdasági krízisbiztosítás méhészeknek is!

Új kockázatkezelési eszközt vezet be a Magyar Államkincstár közreműködésével az Agrárminisztérium.

Támogatás leírása: A rendszerhez önkéntes alapon, de legalább három évre csatlakozhat a termelő. A csatlakozást követően a termelő a csatlakozás évében használt földterülete és a csatlakozást megelőző évben tartott állatállománya alapján meghatározott krízisbiztosítási hozzájárulást fizet. Amennyiben a termelő tárgyévi jövedelme rajta kívül álló okból 30%-ot meghaladó mértékben visszaesik a tárgyévet megelőző három év átlagos jövedelméhez képest, krízisbiztosítási kompenzációra tarthat igényt. A jövedelem-kiesés 69,9%-ig kompenzálható. A kompenzáció forrása 30%-ban a termelői befizetésekből, 70%-ban az intézkedéshez kapcsolódó Európai Uniós vidékfejlesztési támogatásból áll.

Határidő: 2021.02.28.

Csatlakozási feltételek:

  • elektronikus kapcsolattartás kötelező
  • a rendszerhez önkéntes alapon a csatlakozási kérelem benyújtásával lehet csatlakozni
  • csatlakozás évében rendelkezni kell legalább három lezárt működési évvel
  • a mezőgazdasági tevékenység bevételeit és költségeit elkülönítetten tartja nyilván a nem mezőgazdasági tevékenység bevételeitől és költségeitől
  • készletnyilvántartást vezet
  • eleget tesz gazdálkodásával összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének
  • a csatlakozás évét megelőző 3 évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásában nem élt nemleges nyilatkozattételi jogával
  • amennyiben a termelő úgy dönt, hogy csatlakozik a rendszerhez, akkor tagságát a csatlakozási évtől számított harmadik év végéig nem szüntetheti meg
  • A rendszerben csak a krízisbiztosítási szerv honlapján közzétett közlemény szerinti listán szereplő mezőgazdasági termékekkel lehetséges részt venni

Krízisbiztosítási hozzájárulás: Az évenként fizetendő krízisbiztosítási hozzájárulás mértékét (a hasznosított területegységre és átlagos állatlétszámra vetített egységdíjakat) az 542/2020. (XII.2.) Korm. rendelet határozza meg. Méhcsaládok esetén 100 forint/méhcsalád.

A krízisbiztosítási rendszerről további tájékoztatót találhat ITT.