Tájékoztatás az OMME tagdíjról

Tájékoztatjuk a Méhésztársakat, hogy az OMME tagdíj befizetésére az alábbi szabályok vonatkoznak:

- A tagdíj általános befizetési határideje minden év március 31. napja.

- Új tagként belépők október 31. napjáig fizethetik be tagdíjukat.

A tagdíj összege 5000 forint + 140 forint/méhcsalád egy évre, amelyből továbbra is visszautalunk az önálló tagszervezetek működési költségeire 1350 forint/fő összeget.

A tagdíjról részletesen:

Az OMME Alapszabályának XIV. fejezet 2. pontja alapján a tagsági jogviszony akkor kezdődik, amikor a belépési nyilatkozat megtételekor éves tagdíját megfizette, és a helyi-, területi vagy az önálló jogi személy tagszervezete a belépési kérelmet elfogadta.

Ezt követően tagi jogviszonya akkor folyamatos, ha a saját tagszervezeténél minden év március 31. napjáig a tagdíj aktuális összegét befizeti.

A tavalyi évben módosított OMME Szervezeti és Működési Szabályzat 39/A. pontja alapján az OMME-ba – új tagként – belépni szándékozó természetes és jogi személyek tárgyév október 31. napjáig fizethetik be a tagdíjat.

Természetesen aki támogatási kérelmet szeretne benyújtani, valamint a Méhészújságot szeretné folyamatosan kézhez kapni, annak érdemes a tagdíjat mielőbb rendeznie tagszervezeténél.

Tájékoztatjuk továbbá a méhésztársakat, hogy az OMME-ba belépő új tagok vonatkozásában a Méhészújság postázására az adott esztendő júliusi lapszámától kezdődően kerül sor és a postázás egy éven keresztül, a következő év júniusi lapszámáig (12 lapszám) tart. Az újság vonatkozásában a tagdíjak beküldése és elszámolása miatt alakult ki ez a gyakorlat évek óta.

Amennyiben a méhésztárs tagsága folyamatos, úgy az újság postázása is automatikusan meghosszabbodik, ha a tagdíjelszámolás és a kapcsolódó taglista a tagszervezet részéről az OMME Hivatal részére megküldésre kerül.

A 2024. június 03-ig (hétfő), az OMME Hivatal részére továbbított 2024. évi tagdíjbefizetéseket tartalmazó kimutatásokban szereplő új és régi OMME tagok felvételre kerülnek az összesített taglistába és a 2024. júliusi lapszámtól kezdődően, jogosulttá válnak havonta a Méhészújságra.

Kérjük a tisztelt méhésztársakat, hogy amennyiben a Méhészújsággal kapcsolatban kézbesítési problémák merülnek fel (azaz az újság nem érkezik meg címükre), a hiba megszüntetése érdekében szíveskedjenek erről tájékoztatni Központi Irodánkat elérhetőségeink valamelyikén (06 1/216-0015; omme@omme.hu).

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy az e-mail-ben jelzett kézbesítési hiba esetén az alábbi adatokat szíveskedjenek megadni:

  • Név;
  • Melyik egyesületben rendelkezik tagsági jogviszonnyal;
  • Pontos lakcím irányítószámmal;
  • Telefonszám.