Méhészújsággal kapcsolatos információk

Kérjük a tisztelt méhésztársakat, hogy amennyiben a Méhészújsággal kapcsolatban kézbesítési problémák merülnek fel (azaz az újság nem érkezik meg címükre), a hiba megszüntetése érdekében szíveskedjenek erről tájékoztatni Központi Irodánkat elérhetőségeink valamelyikén (06 1/216-0015; omme@omme.hu).

Az ügyintézés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy az e-mail-ben jelzett kézbesítési hiba esetén az alábbi adatokat szíveskedjenek megadni:

  • Név;
  • Melyik egyesületben rendelkezik tagsági jogviszonnyal;
  • Pontos lakcím irányítószámmal;
  • Telefonszám.

Tájékoztatjuk továbbá a méhésztársakat, hogy az Egyesületünkbe belépő új tagok vonatkozásában a Méhészújság postázására az adott esztendő júliusi lapszámától kezdődően kerül sor és a postázás egy éven keresztül, a következő év júniusi lapszámáig (12 lapszám) tart. Az újság vonatkozásában a tagdíjak beküldése és elszámolása miatt alakult ki ez a gyakorlat évek óta.

Amennyiben a méhésztárs tagsága folyamatos, úgy az újság postázása is automatikusan meghosszabbodik, ha a tagdíjelszámolás és a kapcsolódó taglista a tagszervezet részéről az OMME Hivatal részére megküldésre kerül.

A 2022. június 06-ig (hétfő), az OMME Hivatal részére továbbított 2022. évi tagdíjbefizetéseket tartalmazó kimutatásokban szereplő új és régi OMME tagok felvételre kerülnek az összesített taglistába és a 2022. júliusi lapszámtól kezdődően, jogosulttá válnak havonta a Méhészújságra.